วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 ความรู้ที่ได้จากการทำบล็อก
 
จากการที่อาจารย์ให้นักศึกษาเรียนรู้เรื่องบล็อก  ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นการเรียนรู้ที่สนุกและสามารถนำไปใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้จริง  นักเรียนสามารถเข้ามาใช้งานบล็อกที่ครูจัดทำขึ้นได้  และครูสามารถนำสื่อที่ได้ขึ้นไว้บนบล็อกมาสอนนักเรียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
ข้อดีของการใช้งาน1.  ใช้งานได้สะดวก  มีความหลากหลาย  นำเสนอได้ทั้งรูปภาพและตัวหนังสือ 
2.  สร้างง่าย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
3.  สามารถแสดงความคิดเห็น และรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่านเกี่ยวกับเรื่องที่โพสต์ได้
4.  ช่วยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของโรงเรียนได้
5.  มีความทันสมัย  ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเสมอ
6.  เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โดยอิสระ 
7.  ผู้ที่สร้างบล็อกสามารถ ปรับแต่งบล็อกให้เป็นรูปแบบที่ตนต้องการได้
8.  สามารถสร้างเครือข่ายร่วมกันได้
9.  เก็บและเผยแพร่ข่าวสารได้มาก  และหลากหลายรูปแบบ
ข้อเสียของการทำบล็อก 
1. เนื้อหาที่อยู่ในบล็อก ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้  ยังไม่การพิมพ์ผิด  เนื่องจากไม่ได้รับการตรวจสอบก่อนเผยแพร่
2. เพื่อนที่อยู่นอกเครือข่ายหรือไม่มีที่อยู่มีของบล็อกโอกาสที่จะได้รู้จักหรือแสดงความคิดเห็นทำได้ค่อนข้างยาก
3. อิสระในการนำเสนอ  ไม่มีผู้ตรวจสอบบางครั้งอาจโพสต์เรื่องที่ไม่เหมาะสม

     จากการที่ข้าพเจ้าได้จัดทำบล็อก  ข้าพเจ้าได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์  การตกแต่งบล็อกของตนเอง  การคิดสร้างสิ่งใหม่  มีความกระตือรือร้นในการทำงานเนื่องจากต้องศึกษาและติดตามการสั่งงานของอาจารย์ตลอดเวลา  ส่งผลให้นักศึกษามีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น  ให้ความสนใจกับวิชาที่เรียนมากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น